DJI_0138_edited.jpg

Fokus på MILJØET.

VI SLÅR RØDDER I FREMTIDEN.

6576638-0-scrolldown-black.gif

VI TÆNKER GLOBALT, MEN AGERER LOKALT

Plakatio elsker naturen, og en stor del af vores produkter er med naturen som motiv. Vi mener at naturen skal støttes fra forskellige vinkler, så vi kan bevare den til fremtiden. Derfor samarbejder vi med én af Danmarks grønneste trykkerier. Vi har valgt et trykkeri der bruger miljørigtigt papir, genanvendeligt emballage, vegetabilske trykfarver, minimerer papiraffald og bruger vedvarende energi i form af solceller.


Det betyder at når du køber en plakat fra os, så bidrager du til et renere miljø, samt en renere fremtid for os alle! Og mange tak for det.

 
 

SVANEMÆRKET PAPIR

FSC-CERTIFICERET PAPIR

Vores leverandør af plakater er et Svanemærket trykkeri med reg.nr. 5041-0826 (se licens). Når du vælger et Svanemærket trykkeri, vælger du et trykkeri, som bidrager til et renere miljø, et sundere arbejdsmiljø for de ansatte, og en renere fremtid for os alle.
 

Skrappe krav til Svanemærket trykkeri:

• Brug af miljørigtigt papir
• Brug af vegetabilske trykfarver
• Genanvendelse af tryksager
• Minimering af affald, herunder papir
• Brug af vedvarende energi
• Hensyn til det kemiske arbejdsmiljø

Trærammer, der er tildelt et FSC-certifikat, bidrager til en mere miljøbevidst brug af en af vores jords vigtigste naturressourcer. Træ kan man ganske vist plante igen, men det har brug for et minimum af gunstige betingelser for at kunne vokse. Når du vælger trærammer, der bærer FSC-mærket, er du med til aktivt at støtte et ansvarligt forbrug af dette råmateriale.


FSC står for Forest Stewardship Council, en ikke-statslig organisation, der blev grundlagt i 1993 i Toronto, Canada, og som nu opererer globalt. Først og fremmest er deres mål at bekæmpe den miljøskadelige udnyttelse af skovene. I overensstemmelse med FSC’s vidtspændende principper og kriterier vurderer organisationen skovdriftsvirksomhedernes forvaltning og udsteder et certifikat, der forpligter dem til bæredygtig skovbrug.

DJI_0003.jpg

VI SLÅR RØDDER I FREMTIDEN

Plakatio har foretaget en række initiativer, som forhåbentligt skal være med til at sikre en grønnere og lysere fremtid. Vi har været særdeles grundige i vores valg af leverandører og trykkeri, når vores produkter fremstilles og printes. Alle vores plakater er produceret på miljømærket og Svanemærket papir.


CO2 NEUTRALISERET PLAKATER
Alle vores tryksager er CO2-neutraliseret – et aktivt valg som vi har valgt at tage i forbindelse med bestilling af vores tryksager på vores trykkeri. En gang om året gennemregnes miljøbelastningen for alle trykkeriets tryksager – og her udregner virksomheden ClimateCalc, hvad den fulde CO2-kompensation koster – alt fra papirfremstilling, udledning, pakketransport, strømforbrug og brændstof til medarbejdernes biler. Hertil kommer der et tillæg som vi betaler. Dette er et acontobeløb til indkøb af kvoter. Trykkeriet sørger for, at de CO2-kvoter vi indkøber, ikke er ”Kyoto-hokuspokus-kvoteopkøb” – men kvoter til en reel CO2-reduktion. Pengene bruges til opførelser af vindmøller, solceller, CO2-venlige teknologier i ulande og så videre. Trykkeriet arbejder med ClimateCare i forhold til indkøb af kvoter. På den måde sikrer man, at pengene bliver brugt effektivt og på de rette initiativer.

Plakatio har en målsætning om at være Danmarks "grønneste" plakat-shop. Vi arbejder målrettet med initiativer, virksomheder og organisationer om, at finde de bedste grønne løsninger. Vi vil ikke lade fremtiden tørre ud!

DANMARKS

NATURFREDNINGSFORENING

Vi har med hjælp fra vores trykkeri udviklet et produktsortiment, der supplerer vores almene produktserie. Nemlig vores grønne serie, som er fremstillet af 100% genbrugspapir. Vi vil gerne tilbyde en bæredygtig løsning, hvor du ikke kun får et miljøvenligt produkt – men også støtter initiativer, der har til formål at beskytte den danske natur. Plakaten koster 10 kr. ekstra – og disse 10 kr. går ubeskåret til Danmarks Naturfredningsforening. Deres arbejde består i at forbedre forhold til dyr og planter, fredninger af naturområder, bevarelse af kyster, rent drikkevand og meget mere.


Men er du så et ”miljø-svin”, hvis du ikke køber genbrugspapir? Nej – slet ikke. Vi bliver bedre og bedre til at genbruge papir. Faktisk genbruges hele 84% af papiret i den europæiske papirindustri. Det resterende papirmateriale, som anvendes hos vores trykkeri, stammer fra bæredygtigt skovbrug i Sverige og Finland. I disse skove plantes der 3-4 træer, for hvert træ der fældes.  

DJI_0385.jpg
ORGANISTAIONER, INITIATIVER OG VIRKSOMHEDER VI STØTTER